Główne cele

  • Reprezentowanie, obrona zbiorowych i indywidualnych praw i interesów członków związku
  • Zwiększenie wpływu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na kształtowanie działalności, funkcjonowania i strategii uczelni
  • Poprawa warunków i organizacji pracy
  • Dbanie o dobre imię uczelni – wspólny cel pracodawcy i pracowników
  • Dbanie o zawodowe, socjalne i bytowe interesy członków związku

Naszym pierwszym celem będzie wniosek o zwiększenie w organach Uczelni reprezentacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przynależność do związku jest w pełni bezpłatna – tzn. związek nie pobiera żadnych składek